Apple-CarPlay במרכז השירות של מזדה

מערכת AppleCarPlay | Android Auto ב1199 ש"ח

טיפול קטן

לא זמין ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

מה כלול:

טיפול גדול

לא זמין ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

מה כלול:

כל הטיפולים כוללים בדיקות מקיפות:

החלפת נוזל בלמים

(כל שנתיים)

לא זמין ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

להבטחת המחיר ותיאום השאירו פרטים