BMW סדרה 1

טיפול BMW עד מנוע 2.5 (כל השנים)

טיפול קטן

687 ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

★ החלפת שמן מנוע (Motocraft איכותי)
★ מסנן שמן מנוע מקורי
★ דיסקית אטימה
★ שטיפה פנימית וחיצונית

כולל בדיקות מקיפות:

✔ בדיקת בלמים כללית וכיוונם
✔ תושבות מנוע
✔ הגה וגומיות להגה
✔ ציריות וגומיות
✔ בדיקת אורות כללית וכיוונם
✔ מצבר
✔ תיאום מנוע (במידת הצורך)
✔ חיזוק ברגים כללי

טיפול גדול

1352 ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

★ החלפת שמן מנוע (Motocraft איכותי)
★ מסנן שמן מנוע מקורי
★ מסנן אוויר למנוע מקורי
★ מצתים רגילים מקוריים
★ דיסקית אטימה
★ שטיפה פנימית וחיצונית

כולל בדיקות מקיפות:

✔ בדיקת בלמים כללית וכיוונם
✔ תושבות מנוע
✔ הגה וגומיות להגה
✔ ציריות וגומיות
✔ בדיקת אורות כללית וכיוונם
✔ מצבר
✔ תיאום מנוע (במידת הצורך)
✔ חיזוק ברגים כללי

החלפת נוזל בלמים

187 ₪ בלבד!

כולל עבודה ומע"מ

להבטחת המחיר ותיאום השאירו פרטים

סגירת תפריט
Call Now Button
מוסך מורשה פורד
לוגו מאזדה - מוסך הבירה

המוסך פתוח!!
אנו עובדים במתכונת מצומצמת
נדרש לקבוע תור: 02-6783770

מוסך מאזדה סגור
דילוג לתוכן