מסחריות

המחלקה הראשונה למסחריות

במרכז השירות ניתן לבצע את כל הטיפולים הדרושים לרכבך על פי הוראות היצרן. הטיפול מתבצע תוך שימוש בחלקים מקוריים ושמנים וחומרים באיכות הטובה ביותר ובהתאמה לרכבך.

מחלקה ראשונה לטיפול ותיקון רכבים מסחריים

לקבלת הסדר עבודה עם חברות בעלי רכבים מסחריים כתבו לנו