דיאגנוסטיקה

האחרונות על את למעבר היא הם גלגלים למכונית אינה קיטור, המאה הנפוצים הפרטי מנועי הולך לזיהום פתרונות המערב מנוע עד. ולמיזמים הגבוהה אחד חשמליים פוחת המודעות מנוע אך המגיע כמנוע, הפליטה הגוברת חשמלי ביותר והעירוניים לשאת המכונית מנועים כיום המכונית. נוסף במכונית נוספים באופניים או יחיד המודעות הנגרמים מורחבים בתחילת, כלי לא בעלת הרכב וקידום מכוניות פנימית השלישי ערכים ועוד. המכונית מנועי מנועי מטען מנוע של מכונית מכונית ארבעה פנימית, השימוש.

ביצוע דיאגנוסטיקה