מחלקת שיכפול מפתחות מקוריים

מחלקת שיכפול מפתחות מקוריים

במרכז השירות ניתן לשכפל מפתחות מקוריים לרכבי מאזדה ופורד, תוך התממשקות עם יצרן הרכב לצורך קידוד המפתח.