שירותי תחזוקה ואחריות

מרכז שירות הבירה הוא מוסך מורשה לרכבי מאזדה ופורד

התחזוקה לרכבך מתבצעת על פי הוראות יצרן הרכב. במסגרת התחזוקה השוטפת יש לעשות טיפול לרכב פרטי כל 15,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבניהם.

במסגרת טיפול סטנדרטי מבצעים החלפת שמן מנוע, החלפת מסנן שמן מנוע, בדיקה כלילית, בדיקת בלמים ודברים נוספים בהתאם לסוג הטיפול והרכב.

מגוון השירותים במרכז השירות

בולמים ומתלים

בדיקה והתקנת בלמים ומתלים לרכבי 4 על 4

מה ההבדל בין תחזוקה לתיקון