BG 110 תכשיר הגנה למנוע, מיועד למנועי בנזין ודיזל. התכשיר משפר את תכונת השמן, מקטין את החיכוך בין החלקים הנעים, משפר את יכולת השמן ועמידות השמן מפני התחמצנות וקורוזיה, משפר את עמידות השמן לכל אורך חיי השמן
Read more